Bra att veta

Vad kostar det?

Naturen följer inga raka linjer eller mallar så varje uppdrag prissätts individuellt efter besök och genomgång av önskat arbete på plats. Vi erbjuder därför alltid ett kostnadsfritt offertbesök. 

Önskemål och förutsättningar kan påverka kostnaderna - tex. kan en stor eller otillgänglig tomt där bortforsling önskas göra att markarbetet blir mer kostsamt. Vi strävar alltid efter att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och har ofta olika alternativ att föreslå. Att tex. behålla veden, som vi gärna kapar upp i 30-40 cm klyvbara bitar. Att flisa ris och grenar på plats kan minska kostnaden för markarbete/bortforsling dramatiskt.

Fyll gärna i vårt kontaktformulär så hör vi av oss!

Ansvarsförsäkring

Vi har full ansvarsförsäkring hos If som täcker skador upp till 10,000,000 kr. Vid önskemål kan vi maila en kopia av försäkringscertifikatet.

Djur- och miljöpolicy
För oss på Ingarö Trädvård är det viktigt att värna om vår miljö och vi strävar alltid efter att hitta så hållbara och miljövänliga alternativ och lösningar som möjligt. Vi följer naturligtvis Naturvårdsverkets regler och hänvisningar. Detta kan betyda att vi måste avvakta med arbeten om fåglar, fladdermöss eller ekorrar byggt bo i trädet i fråga. Vi ser även till att våra kunder är informerade om ett träd har ett stort värde ur miljösynpunkt som t.ex. väletablerade ekar eller om trädet klassas som ett s.k. särskilt skyddsvärt träd.


Medlemsskap